ZÁMEČNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ
MB KOMPLEX s.r.o.
HISTORIE FIRMY GDPR EVROPSKÉ PROJEKTY ČAPÍ HNÍZDO

Ochrana oznamovatelů

S účinností od 15. 12. 2023 nastavujeme v souladu s legislativou nový proces, který slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). V tomto procesu je vyloučen příjem oznámení od osob, které pro MB komplex, s.r.o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň je vyloučen příjem anonymních oznámení. Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona byla ze strany MB komplex. s.r.o. určena tzv. příslušná osoba, jejíž údaje jsou uvedeny níže.
 
Podaná oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a jeho kontaktní údaje.
 
Oznamovatel by měl mít na zřeteli, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé, nelze tedy oznamovat skutečnosti nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno pokutou případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po něm být požadována náhrada způsobené škody.
 
Příslušná osoba: Josef Musil
tel.: +420 318 865 565
e-mail: whistleblowing@mbkomplex.cz 
 
Vaše připomínky, návrhy, podněty můžete samozřejmě sdílet s vedením společnosti i nadále jakýmkoli vhodným komunikačním kanálem.
 
Zásady ochrany oznamovatelů (whistleblowing) [PDF]
MB KOMPLEX s.r.o.

MB KOMPLEX s.r.o.
Vysoký Chlumec 140

262 52, Vysoký Chlumec

 

Provozní doba:
Po - Pá od 6:00 do 14:30hod.

 

Ochrana oznamovatelů

info@mbkomplex.cz
+420 318 865 565

Kontakty na jednotlivé úseky
Výroba a svářečská škola: musil@mbkomplex.cz
Obchod / nákup: dryk@mbkomplex.cz
Pálení plazmou: psenicka@mbkomplex.cz
Laser a ohraňovací lis: ruzha@mbkomplex.cz
Nabídky a kalkulace: kukacka@mbkomplex.cz
Ekonomika
kucerova@mbkomplex.cz


Kudy k nám?
Všechna práva vyhrazena ©2023 MB KOMPLEX s.r.o., tvorba webu: InGenius | Ochrana oznamovatelů
Evropské projekty QI Melzer Siad